Suositus kuntoutukseen liittyvien kustannusten korvaamisesta vuodelle 2018 päivitetty

14.12.2017

Kuntoutusasiain työryhmämme on päivittänyt työeläkealan yhteisen suosituksen työeläkekuntoutukseen osallistumisesta aiheutuvien kustannusten korvauksista. Uusi suositus tulee voimaan 1.1.2018 alkaen, ja sitä sovelletaan voimaantulon jälkeen toteutettavaan opiskeluun ja työkokeiluun.

Suositukseen sisältyy sekä ammatilliseen kuntoutukseen liittyvien kustannusten korvaaminen että työkyvyttömyyseläkeratkaisun tai kuntoutuksen vaatimista selvityksistä aiheutuvien kustannusten korvaaminen. Kuntoutuksesta aiheutuneet kustannukset korvataan suosituksen mukaisesti ja korvauksien maksaminen on harkinnanvaraista.

Suositukseen liittyvissä kysymyksissä sekä yksittäistapausten soveltamisasioissa kuntoutujan tulee olla yhteydessä omaan työeläkevakuuttajaansa.

Suositus on luettavissa Kuntoutussuositukset-sivullamme, josta se on myös ladattavissa pdf-tiedostona sekä suomeksi että ruotsiksi.