Suvi-Anne Siimes kommentoi OECD:n tuoretta eläkeraporttia Tela-blogissa

05.02.2020

Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö OECD:n uusimmissa eläkenäkemyksissä voi nähdä historiallista suunnanmuutosta. Toimitusjohtajamme Suvi-Anne Siimes kommentoi OECD:n eläkekatsausta Tela-blogissa. Työn muutos peilautuu myös eläketurvaan. Muutosten valossa suomalainen työeläkemalli näyttäytyy vahvana.

Siimes arvioi OECD:n eläkesuosituksia ja peilaa niitä Suomen työeläkejärjestelmään. Mikä toimii ja mikä ei, kun tavoitteena on järjestää riittävä ja tasapuolinen vanhuudenturva? OECD:n kannat voivat yllättää:

”OECD:n mukaan pakko on vapaaehtoisuutta parempi konsultti maailmassa, jossa työnteon tavat ovat muuttuneet ja jossa työurista on tullut yhä useammin epälineaarisia – siis sellaisia, että työnantajia on työuran aikana useita ja jossa työtä voidaan tehdä myös osa-aikaisissa tai määräaikaisissa työsuhteissa tai jopa kokonaan niin, että työnantajaa ei ole ollenkaan vaan työ tapahtuu toisiaan seuraavissa ja keskenään usein hyvinkin erilaisissa toimeksiantosuhteissa”, Siimes kirjoittaa.

Tela-blogi: OECD yllättää – pakko onkin se parempi konsultti