Suvi-Anne Siimes nostaa esille kotitalouksien merkitystä kansantaloudessa ja koronakriisissä

19.05.2020

Koronaviruskriisi voi muuttaa Suomen talouspolitiikan perinteistä roolitusta, pohtii toimitusjohtajamme Suvi-Anne Siimes Helsingin Sanomien tuoreessa kolumnissaan. Kotitalouksien kulutuskysynnän ja kotimarkkinoiden merkitys nousevat esille uudella tavalla. Siimes pohtii myös Suomen tietä ulos koronakriisistä työelämäprofessori Vesa Vihriälän raportin pohjalta ja kiinnittää erityisesti huomion keskusteluun rakenneuudistuksista ja menosopeutuksista.

Suomen talouspolitiikka on perinteisesti painottanut vientiteollisuutta ja sen kilpailukykyä, jolloin kotitalouksien ja yksityisen kulutuksen merkitys ovat jäänet vähemmälle huomiolle. Siimeksen mukaan koronaviruspandemia on muuttanut asetelman.

”Yksityinen kysyntä ja kuluttajien luottamus ovat Suomelle ja Euroopalle tärkeitä myös koronaviruskriisin jälkeisessä tulevaisuudessa. Niiden vahvistamisen vaihtoehtoja on siksi tärkeä pohtia kiihkottomasti kaikissa puolueissa. Niin poliittiseen debattiin kertyy riittävästi aloitteita ja aineksia myös siihen, että kotitalouksien, kotimarkkinoiden ja palvelualojen tarpeetkin saavat pysyvän sijan maamme talouspoliittisessa traditiossa. Sijan antaminen niille ei tarkoita viennin ja teollisuuden unohtamista. Kyse olisi pikemminkin talouspoliittisen traditiomme täysi-ikäistymisestä. Se lisäisi luottamusta ja kannustaisi etsimään talouden ja tuottavuuden kasvun paikkoja myös palvelualojen todellisuudessa”, kirjoittaa Siimes.

Siimeksen kolumni ”Koronaviruskriisi nosti esiin kotitaloudet” on luettavissa päivän Helsingin Sanomissa sekä lehden verkkosivuilla.