Suvi-Anne Siimes pitää jatkuvaa oppimista ja uusia näkökulmia tärkeinä kansalaistaitoina

21.08.2018

Toimitusjohtajamme Suvi-Anne Siimes kokee, että uuden oppiminen on tärkeää kaikissa ikävaiheissa. Uuden oppiminen ei ole kuitenkaan vain lisätietojen hankkimista. Se on myös omien asenteiden ja ajatusmallien aktiivista ja sitkeää koulimista. Siimes perustaa näkemyksensä omakohtaiseen kokemukseen, mikä hänelle on muodostunut elettyjen vuosien varrella. Siimes kirjoittaa ajatuksistaan Helsingin Sanomien tuoreessa kolumnissaan.

Siimes pitää uuden oppimista oivalluksena, että oikeassa oleminen on harvoin tärkeää ja olennaista.

”Jatkuva oppiminen ja uusien näkökulmien etsiminen ovat myös tärkeitä kansalais­taitoja. Ilman niitä päädymme helposti ajattelemaan, että kaikki oli ennen paremmin, ja toimimaan sen puolesta, että tuo mennyt maailma palaisi. Se ei johtaisi ihanteellisiin lopputulemiin ainakaan nuorempien ihmisten näkökulmasta. Se supistaisi myös oman loppuelämämme näköaloja ja vaihtoehtoja”, Siimes kirjoittaa.

Siimeksen kolumni ”Uuden oppiminen tarkoittaa myös omien asenteiden ja ajatusmallien aktiivista ja sitkeää koulimista” on luettavissa päivän Helsingin Sanomissa sekä lehden verkkosivuilla.