Suvi-Anne Siimes pohtii lobbausta ProComin ProCastissa

20.10.2017

Toimitusjohtajamme Suvi-Anne Siimes pohtii edunvalvojan, lobbarin ja vaikuttajaviestijän välisiä eroja ProCom – Viestinnän ammattilaiset ry:n tuoreessa podcastissa. Siimes näkee mainitut kolme toimijaa eri asioina, esimeriksi siitä syystä, että lobbarilla ja vaikuttajaviestijällä voi olla monta toimeksiantajaa – edunvalvojalla toimeksiantajia on vain yksi. Itsensä Siimes mieltää nimenomaan edunvalvojaksi.

Siimes on työuransa aikana nähnyt lobbauksen molemmat puolet: kansanedustajana ja ministerinä sekä edunvalvojana niin lääketeollisuudessa kuin työeläkealalla. Millainen on hänen ensimmäinen lobbausmuisto ministeriajoilta? Millaisella lobbauksella tehdään vaikutus päättäjiin, ja mitä lobbarin ei missään nimessä pitäisi tehdä?

Siimes vastaa muun muassa edellä mainittuihin kysymyksiin ProComin ProCastissa, joka on kuunneltavissa Procomin verkkosivuilla:

ProCast: Politiikka on sotaa, mutta rehellisyys on valtaa