Suvi-Anne Siimes toivoo EU:n asioiden valmistelua lähemmäs kansalaista

03.09.2019

Toimitusjohtajamme Suvi-Anne Siimeksen havaintojen mukaan julkinen huomio pian valmistuvaan Euroopan komission uuteen työohjelmaan on Suomessa ollut vaimeaa. Fokus on ollut enemmän komissaariehdokkaamme tulevassa salkussa kuin siinä, millaisia Suomen kannalta kiinnostavia tai maamme kantoja mahdollisesti haastavia yksityiskohtia komission nyt jo pitkälle neuvotellusta työohjelmasta tulee vastaan. Siimes kokee unionin poliittisten prosessien olevan kansalaisten silmin edelleen hyvin näkymättömiä, ja jos mitään ei tehdä, ne myös pysyvät sellaisina. Siimes kirjoittaa aiheesta Helsingin Sanomien tuoreessa kolumnissaan.

Siimeksen mukaan unionin asioihin valmistautumista ja niiden ennakoivaa ajattelemista tulisi harjoittaa riittävän aktiivisesti myös muualla kuin vain maan hallituksessa ja sen alaisessa virkamieskunnassa. Myös tutkijoiden, tutkimuslaitosten sekä etu- ja kansalaisjärjestöjen on tärkeää olla mukana EU:ta koskevissa pohdinnoissa.

”Kansalaisyhteiskunnan mukana­olo mahdollistaa avoimen keskustelun myös keskeneräisistä asioista ja vasta syntymässä olevista ideoista. Se auttaa aktiivisia kansalaisiakin hahmottamaan, mitä tekemistä unionin asioilla on tai voisi olla myös heidän oman arkensa kanssa”, Siimes kirjoittaa.

Siimeksen kolumni ”EU:n asioiden valmistelu tuotava lähelle kansalaista” on luettavissa päivän Helsingin Sanomissa sekä lehden verkkosivuilla.