Syksyn työeläkekoulukiertue käynnistyi onnistuneesti Turusta

11.09.2015

Alueellisten työeläkekoulujen ensimmäinen tilaisuus alkavalta syksyltä järjestettiin eilen Turussa. Paikalle kerääntyi noin 90 kuulijaa eri ammattiliitoista, edustaen kaikkia palkansaajakeskusjärjestöjä.

Työeläkekoulut tarjoavat tietoa työeläkejärjestelmästä, työeläkevarojen rahoituksesta ja sijoittamisesta, eläkeuudistuksen valmistelusta sekä työmarkkinajärjestöjen roolista siinä. Lisäksi tilaisuuksissa käydään läpi niitä muutoksia, joita vuoden 2017 eläkeuudistus tuo voimaan.

Turun työeläkekoulussa edellä mainituista aiheista alustivat johtaja Eero Lankia Telasta, eläke- ja työura-asioiden päällikkö Katja Veirto SAK:sta sekä tiedottaja Taina Hedman Eläketurvakeskuksesta.

Eläkeuudistus herätti kysymyksiä

Lankian aloituspuheenvuoro käsitteli työeläkejärjestelmän pääperiaatteita, eläkkeen kertymistä, eläkkeiden rahoitusta sekä sijoitustoimintaa. Lankia muistutti kuulijoita myös työeläkerahastojen merkityksestä: viimeisen kahden vuoden ajan vuotuiset työeläkemenot ovat yksityisaloilla olleet suuremmat kuin työeläkemaksuilla kerättävät varat. Rahastoja siis käytetään eläkkeiden maksuun, ja rahastojen merkitys tulee tulevaisuudessa entisestään kasvamaan.

Veirron esitys puolestaan käsitteli eläkepolitiikan päätöksentekoa. Hän totesi lakisääteisen ja kattavan eläketurvan olevan tärkeää palkansaajille. Työeläkemaksut myös muodostavat merkittävän osan työvoimakustannuksista, joten on luontevaa, että työeläketurvan sisällön linjauksista ja rahoituksesta neuvotellaan työmarkkinapöydässä. Tuoreimpana esimerkkinä neuvottelutoiminnasta on vuosi sitten saavutettu neuvotteluratkaisu eläkejärjestelmän uudistamisesta.

Kyseiseen eläkeuudistukseen liittyvät lakiesitykset menivät juuri tällä viikolla eduskunnan käsittelyyn. Lait on tarkoitus hyväksyä siten, että uusi lainsäädäntö tulisi voimaan vuoden 2017 alussa. Illan kolmas, Hedmanin pitämä puheenvuoro kävi läpi niitä muutoksia, joita uusi lainsäädäntö tuo tullessaan. Tärkeintä on muistaa, että työeläkeuudistus ei muuta jo maksussa olevia eläkkeitä. Vanhuuseläkeiän osalta muutokset koskevat vuonna 1955 ja sen jälkeen syntyneitä.

Yleisö oli hyvin kiinnostunut kuulemastaan, ja erityisesti eläkeuudistuksen vaikutukset herättivät paljon kysymyksiä. Monet osallistujista toimivat työpaikoillaan luottamustehtävissä, joten he kaipasivat tietoa myös eteenpäin välitettäväksi. Ymmärrettävästi eläkeuudistus kiinnosti myös henkilökohtaisella tasolla.

Kiertue jatkuu lokakuun loppuun saakka

Eilinen Turun tilaisuus oli ensimmäinen kaikkiaan kahdeksasta alueellisesta työeläkekoulusta, joita tänä syksynä järjestämme. Työeläkekoulut jatkuvat tästä eteenpäin lokakuun loppuun saakka aina torstaisin eri maakuntakeskuksissa. Ensi viikolla kiertue suuntaa Lahteen, jonka jälkeen vuorossa ovat Tampere, Lappeenranta, Seinäjoki, Jyväskylä, Oulu ja Rovaniemi. Tarkemmat tiedot tilaisuuspaikoista sekä ilmoittautumislinkit löytyvät Työeläkekoulu-sivultamme.

Alueelliset työeläkekoulut on tarkoitettu palkansaajajärjestöjen alueellisille ja lähialueiden luottamushenkilöille, liittojen toimihenkilöille, hallinnon jäsenille sekä aktiiveille. Työeläkekoulut järjestetään yhdessä palkansaajakeskusjärjestöjen (SAK, Akava ja STTK) sekä Eläketurvakeskuksen kanssa.