Talousvaliokunnan kuulemistilaisuus vakavaraisuusuudistukseen liittyen

12.12.2014

Olimme keskiviikkona kuultavana eduskunnan talousvaliokunnassa liittyen käsittelyssä olevaan lakiesitykseen eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskemisesta ja sijoitusten hajauttamisesta. Edustajamme kuulemisessa oli matemaatikkomme Minna Lehmuskero.

Hallituksen esitys on kolmas ja viimeinen osa laajempaa työeläkelaitosten vakavaraisuussääntelyn uudistamista. Ensimmäisen ja toisen vaiheen uudistukset ovat tulleet voimaan vuosina 2011 ja 2013. Nyt toteutettavassa uudistuksen kolmannessa vaiheessa säännöksiä uusitaan laajasti siten, että ne ottaisivat mahdollisimman hyvin huomioon kaikki olennaiset sijoitustoiminnan riskit ja vakuutusriskit.

Kannatamme vakavaraisuusuudistuksen hyväksymistä

Kerroimme talousvaliokunnalle pitävämme hallituksen esitystä tarkoituksenmukaisena ja kannattavamme esityksen hyväksymistä. Esityksen mukainen uusi vakavaraisuusrajan laskentamalli huomioisi nykyistä kattavammin ja tarkemmin työeläkelaitosten toimintaan liittyviä olennaisia sijoitus- ja vakuutusriskejä. Uusi laskentamalli on lisäksi käytännöllinen eikä aiheuta kohtuutonta hallinnollista taakkaa työeläkelaitoksille, vaikka ne joutuvatkin muuttamaan laskenta- ja raportointijärjestelmiään.

Mielestämme on tärkeää, että esitettävä vakavaraisuussääntely ei vähennä mahdollisuuksia työeläkevarojen monipuoliseen ja tuottavaan sijoittamiseen. Hallituksen esityksen mukainen sääntely toteuttaa tämän ehdon. Uuden sääntelyn voimaantulolle on myös varattu riittävästi aikaa, jolloin vältytään mahdollisilta nopeilta sijoitusallokaatiomuutoksilta.

Lisätietoja:

Kysymyksiä ja vastauksia -tietopakettimme vakavaraisuusuudistuksesta

Sosiaali- ja terveysministeriö: Työeläkelaitosten vakavaraisuussäännöstön uudistaminen