Täydentävää koulutusta työeläkeyhtiöiden hallinnon jäsenille

14.11.2013

Järjestämme vuosittain koulutusta työeläkeyhtiöiden hallinnon jäsenille. Jatkossa tavoitteenamme on järjestää heille myös täydentäviä koulutuksia hallintotyöskentelyn kannalta ajankohtaisista kysymyksistä 1-2 kertaa vuodessa.

Ensimmäinen täydennyskoulutus järjestettiin eilen, ja painotimme siinä hallitustyöskentelyyn liittyviä käytännön teemoja, joita olivat:

  • sijoitusosaamisen kehittäminen
  • hallitustyöhön liittyvät tehtävät ja vastuut sekä
  • riskienhallinnan merkitys.

Sijoitussuunnitelma ja hallituksen pöytäkirjat ovat tärkeimpiä asiakirjoja

Koulutukseen osallistui 12 työeläkeyhtiöiden hallitusten ja hallintoneuvostojen jäsentä. Koulutuksen luennoitsijoina toimivat toimistomme ulkopuoliset asiantuntijat.

Sijoitusosaamisen kehittämisestä ja palkansaajapuolen edustajana työeläkeyhtiön hallinnossa toimimisesta kertoi Toimihenkilökeskusjärjestö STTK:n pääekonomisti Ralf Sund. Hänen alustuksessaan nousi esiin erityisesti se, kuinka tärkeä tehtävä työeläkeyhtiön hallitukselle on sijoitussuunnitelman hyväksyminen ja sen toteutumisen seuraaminen.

Hallitustyöstä työeläkevakuutusyhtiössä alusti johtaja Anne Horttanainen Keskuskauppakamarilta. Hänen esityksessään käytiin läpi hallituksen tehtäviä ja niihin liittyviä vastuita, erityisesti hallituksen jäsenen huolellisuusvelvoitetta. Horttanainen totesi esityksessään, että hallituksen kokouksen pöytäkirja on olennaisen tärkeä dokumentti – hallituksen vastuita peilataan suhteessa siihen. Horttanaisen esitys kirvoitti keskustelua hallintoelinten keskinäisestä roolista ja siitä, millä tavoin hallintoneuvosto valvoo hallituksen toimintaa.

Päivän kolmannen alustuksen Finanssivalvonnan (Fiva) näkökulmasta työeläkevakuuttajien vakavaraisuussääntelyn uudistamiseen piti toimistopäällikkö Vesa Hänninen Fivasta. Hän kertoi Fivan tavoitteista vakavaraisuussääntelyn uudistamisessa ja painotti hyvän riskienhallinnan merkitystä. Hallituksen on oltava tietoinen myös niistä riskeistä, joihin ei varauduta pääomien avulla.

Koulutuksen loppuyhteenvetona todettiin, että hallinnon jäsenten on tärkeää ymmärtää ”maalaisjärkitasolla”, missä mennään, mitä riskejä työeläkeyhtiön toiminnassa on ja miten niitä hoidetaan. Talousasioissa perillä pysymiseksi vinkattiin talouskirjallisuuden, yhdysvaltalaisten talouselämälehtien sekä verkkomaailman aktiivista seuraamista.