Tela-blogi analysoi EU-instituutioiden toimia koronakriisissä

25.03.2020

Koronaviruskriisi vaatii EU-instituutioilta byrokraattista ketteryyttä ja koordinointikykyä sekä väliaikaisia poikkeustoimia kansalaisten perusoikeuksien kohdalla. Reaktionopeus on nyt ollut parempi kuin finanssikriisissä, mutta esimerkiksi rahapolitiikan keinovalikoima euroalueella on rajoittunut useastakin syystä. Erityisasiantuntija Janne Pelkonen arvioi tehtyjä ja suunnitteilla olevia toimenpiteitä Tela-blogissa.

”Kriisi on aina ollut EU-tasolla synonyymi mahdollisuudelle syventää unionia. Jäsenvaltioiden perustavaa laatua olevat jakolinjat kansallisen ja EU-tason riskienjaon suhteen ovat kuitenkin edelleen vahvasti läsnä päätöksenteossa”, Pelkonen kirjoittaa.

Huomio kohdistuu blogissa myös eurooppalaisiin eläkerahastoihin, jotka lähtevät taistelemaan kriisiä vastaan hyvin erilaisista asemista.

”Suomen mallissa eläkeläinen ei kanna automaattisesti riskiä työeläkejärjestelmän rahoitustilanteesta laskusuhdanteessa, vaikka työeläkeindeksiin on meilläkin puututtukin lama-aikoina. Muualla Euroopassa työnantajien ja työntekijöiden keskenään sopimissa ansioeläkkeissä on usein käytössä erilaisia automaattisia sopeutusmekanismeja, mutta lakisääteisissä eläkkeissä ne ovat Euroopassakin edelleen varsin harvinaisia”, Pelkonen muistuttaa.

Tela-blogi: EU-instituutioiltakin vaaditaan nyt ketteryyttä ja koordinointikykyä