Tela-blogi avaa eläkerahastoinnin ja verojen suhdetta

25.08.2016

Johtava ekonomistimme Reijo Vanne käy tuoreessa blogikirjoituksessaan läpi eläkerahastointia ja veroja. Rahastoivaan eläkevakuutukseen liittyvän sijoitustoiminnan verotus poikkeaa maailmalla monesti muun sijoitustoiminnan verotuksesta.

”Suomen lakisääteinen työeläke luetaan julkiseen talouteen. Sitä myötä työeläkevakuutusmaksut ovat veroja kansantalouden tilinpidossa. Työeläkkeiden rahoitus saadaan eläkemaksuista ja sijoitustuotoista. Jos sijoitustuotoista maksettaisiin veroja jo rahastointivaiheessa kotimaahan tai ulkomaille, vaje pitäisi täyttää korottamalla eläkemaksuja. Veroja maksettaisiin siis toisilla veroilla”, Vanne kirjoittaa.

Tela-blogi: Eläkerahastointi ja verot