Tela-blogi avaa eläkerahastoinnin väärinkäsityksiä

08.12.2017

Ekonomistimme Mauri Kotamäki pohtii tuoreessa blogikirjoituksessaan syitä usein esiintyvälle väitteelle, jonka mukaan eläkevaroja ei käytettäisi eläkkeiden maksuun. Kotamäen tuntuman mukaan väärinkäsityksen taustalla on kolme tekijää: 1) väärinkäsitys eläkerahastoinnin toimintaperiaatteista, 2) väärinkäsitys siitä, että eläkevarojen osuus palkkasummasta pitäisi alentua ja 3) väärinkäsitys rahastojen väliaikaisuudesta.

Kotamäki käy kirjoituksessaan läpi edellä mainittuja väärinkäsityksiä ja kuvaa sitä, miten eläkejärjestelmä käytännössä toimii.

”Joka vuosi osa henkilön kartuttamasta eläkevastuusta katetaan rahastoimalla tietty osa eläkemaksusta. Jos henkilölle maksetaan palkkaa 100 euroa, hän maksaa siitä työnantajan kanssa 24,40 euroa eläkemaksua ja tästä eläkemaksusta noin 4,40 euroa siirretään eläkerahastoon kasvamaan korkoa korolle. Jos taas henkilö on jo eläkkeellä, hän ei enää kartuta eläkerahastoja vaan hänelle jyvitettyä osaa eläkerahastoista puretaan. Tästä seuraa, että eläkerahastoissa on kaikkien ikäluokkien rahaa. Kyseessä ei luonnollisestikaan ole niin sanottu yksilöllinen eläketili vaan yksinkertaisesti eläkevastuun kattamiseksi rahastoon talletettu rahasumma”, Kotamäki kirjoittaa.

Tela-blogi: Eikö eläkevaroja käytetä eläkkeiden maksuun?