Tela-blogi avaa julkisen talouden tasapainottamisen haasteita

12.11.2019

Valtiovarainministeriö on arvioinut kestävyysvajeen olevan noin 4,5 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen, vaikka valtion tuloja ja menoja on sopeutettu kahdella edeltävällä vaalikaudella yhteensä noin kahdeksalla miljardilla eurolla. Miksi julkisen talouden tasapainottaminen on niin vaikeaa? Tätä kysyy johtava ekonomistimme Risto Vaittinen tuoreessa blogikirjoituksessaan, ja hahmottaa asiaa tarkastelemalla tulojen ja menoja tasapainoa tilanteessa, jossa väestörakenteemme olisikin samanlainen kuin vuonna 2000.

Vuosisadan alun väestörakenteella julkinen talous olisi ylijäämäinen, kun se tosiasiassa nykyisellä väestörakenteella on alijäämäinen. Ero selittyy ikärakenteessamme tapahtuneilla muutoksilla.

”Nuorten ikäluokkien alijäämä ja työikäisen väestön ylijäämä olisivat kummankin väestörakenteen perusteella kutakuinkin saman suuruisia. Sen sijaan ikääntyneen väestön alijäämä olisi melkein viisi prosenttiyksikköä pienempi vuoden 2000 väestöllä. Nykytilanteen korkeaa alijäämää selittää se, että yli 63 -vuotiaan väestön määrä on vuodesta 2000 kasvanut 450 000 hengellä”, Vaittinen kirjoittaa.

Tela-blogi: Miksi julkisen talouden tasapainottaminen on niin vaikeaa?