Tela-blogi avaa vakuutuslääkäreiden roolia työkyvyttömyyseläkettä koskevissa päätöksissä

20.03.2014

Vakuutuslääkäreistä on keskusteltu paljon viime aikoina. Erityisesti keskustelua käydään siitä, miten vakuutuslääkärit tekevät päätöksiä potilasta näkemättä. Vakuutuslääkäreiden tehtävää ja roolia työkyvyttömyyseläkettä koskevissa päätöksissä avaa johtajamme Eero Lankia tänään julkaistussa blogikirjoituksessaan.

”Vakuutuslaitoksissa toimivat asiantuntijalääkärit tekevät työtään yhdessä muiden asiantuntijoiden kuten juristien ja etuuskäsittelijöiden kanssa. Näin toimien, asiakasta näkemättä, ratkaisukäytännössä pyritään mahdollisimman suureen objektiivisuuteen, tasapuolisuuteen ja yhdenmukaisuuteen”, kirjoittaa Lankia.

Tela-blogi: Tavoitteena yhdenmukaiset työeläkeratkaisut