Tela-blogi ja tuore Q&A-tietopakettimme pureutuvat hajautettuun työeläkejärjestelmään

14.12.2017

Matemaatikkomme Seija Lehtonen kirjoittaa tuoreessa blogikirjoituksessaan hajautetun työeläkejärjestelmän merkityksestä ja sen tuottamista hyödyistä yhden toimijan malliin verrattuna. Hajautettu järjestelmämme on maailmalaajuisesta ainutlaatuinen: meillä yksityiset eläkevakuuttajat pääosin hoitavat lakisääteisen työeläkevakuuttamisen. Hajautus muun muassa mahdollistaa hyvän riskienhallinnan.

”Yksityisen sektorin eläkevaroja on tämän vuoden syyskuun lopun tietojen mukaan lähes 200 miljardia euroa. Sijoitustoiminnassa tavoitellaan hyviä tuottoja maksutason nousun hillitsemiseksi. Toisaalta riskinoton on oltava hallittua, jotta varat säilyvät ja eläkkeet ovat maksettavissa eri sukupolville ilman ylisuuria maksujen korotuksia. Eri vakuuttajien salkuissa on sijoitusstrategioiden mukaista vaihtelua, mikä tasaa riskejä”, Lehtonen kirjoittaa.

Tela-blogi: Hajautettu järjestelmä turvaa eläkkeet

Hajautetun työeläkejärjestelmän ominaisuuksia on käsitelty tarkemmin myös tuoreessa tietopaketissamme, Kysymyksiä ja vastauksia hajautetusta työeläkejärjestelmästä.