Tela-blogi jakaa oppeja leikkikentän reunalta

03.09.2019

Julkisessa keskustelussa on vahvasti ollut esillä Suomen historiallisen alhainen syntyvyys. Viime vuonna Suomessa syntyi lapsia vähemmän kuin mitä ihmisiä jäi vanhuuseläkkeelle. Syitä ja ratkaisuja alhaiseen syntyvyyteen pohditaan nyt kiivaasti. Aihetta käsittelee tuoreessa blogikirjoituksessaan myös viestinnän suunnittelijamme Jenni Heino.

Moni lapsesta haaveileva on huolissaan pärjäämisestään, niin taloudelliselta kantilta kuin ylipäätään jaksamisesta. Tämä on toki vain yksi monista tekijöistä alhaisen syntyvyyden takana, mutta varsin merkittävä.

”Syntyvyyskysymystä täytyykin tarkastella yhä vahvemmin hyvän arjen ja elämän näkökulmasta. Nuoret aikuiset ja perheestä haaveilevat tarvitsevat uskoa tulevaisuuteen ja pärjäämiseen. Päättäjillä on käsissään politiikkakeinot tukea perheitä, mutta tätä luottamusta ja perhemyönteisempää ilmapiiriä meillä kaikilla on mahdollisuus olla mukana luomassa”, Heino kirjoittaa.

Heinon esittämät ajatukset kaikille perhemyönteisemmän Suomen rakentajille löytyvät Tela-blogista: Oppeja leikkikentän reunalta