Tela-blogi käsittelee vastuullisen sijoittamisen mahdollisuuksia

14.12.2015

Analyytikkomme Peter Halosen tuore blogikirjoitus käsittelee vastuullisen sijoittamisen trendiä. Myös työeläkevakuuttajat, muiden suursijoittajaryhmien joukossa, kiinnittävät vastuullisuuteen entistä enemmän huomiota. Halonen kuitenkin muistuttaa työeläkevakuuttajien sijoitustoiminnan perustehtävästä, joka täytyy muistaa sijoitustoimintaan liittyviä päätöksiä tehdessä.

”Eläkevakuuttajat eivät voi tehdä sijoituspäätöksiään nojautuen puhtaasti vallitseviin trendeihin tai arvoihin. Eläkevakuuttajien tärkeimmät kulmakivet sijoitustoiminnassa ovat tuottavuus ja turvaavuus. Näistä kahdesta tavoitteesta eläkevakuuttaja ei voi tinkiä sijoituspäätöksiä tehdessään. On löydettävä optimi tasapainotila, jossa tuoton ja riskin suhde ovat parhaimmillaan ympäristötekijät huomioiden”, Halonen kirjoittaa.

Tela-blogi: Vastuullista sijoittamista tuottavasti ja turvaavasti