Tela-blogi kertoo eläkeuudistuksen vaikutuksista nykyisiin eläkeläisiin

16.12.2016

Ensi vuoden alusta voimaan tulevasta eläkeuudistuksesta on todettu, että siellä ei ole vaikutusta nykyisten eläkeläisten eläkkeisiin. Johtava ekonomistimme Reijo Vanne huomauttaa tuoreessa bloggauksessaan, että itseasiassa – ja erityisesti kilpailukykysopimuksen myötä – tilanne on hieman toinen: eläkejärjestelmään liittyvien indeksitarkistusten myötä uudistus vaikuttaa hieman myös nykyeläkkeisiin. Vaikutus on kuitenkin eläkeläisten eduksi.

Vaikutus näkyy työeläkeindeksin ja palkkakertoimen määräytymissäännöissä. Tämän vuoden loppuun vallitsevan lainsäädännön mukaan edellä mainittuja indeksejä laskettaessa käytetään sen ansiotason muutosta, josta on vähennetty palkansaajan työeläkemaksu. Eläkeuudistuksessa kuitenkin sovittiin, että työeläkemaksun muutos ei enää vaikuta työeläkeindeksiin eikä palkkakertoimeen.

Entä se kilpailukykysopimuksen vaikutus?

”Kilpailukykysopimuksessa sovittiin, että työeläkemaksua siirretään vuosina 2017–2020 työnantajilta palkansaajille yhteensä 1,2 prosenttiyksikköä. Eläkeuudistukseen sisältyvän indeksinlaskennan muutoksen ansiosta nämä ”yllättävät” palkansaajamaksun korotukset eivät ole alentamassa työeläkeindeksiä tai palkkakerrointa. Pelkästään vuonna 2018 eläkeuudistuksen ”indeksietu” on kaksinkertainen siihen nähden, miltä eläkeuudistusta valmisteltaessa näytti. Lopulta eli 2021 nykyeläkeläisten eläkkeet ovat 0,3 prosenttia korkeammat kuin jos maksun vaikutus indeksiin olisi säilytetty”, Vanne kirjoittaa.

Tela-blogi: Eläkeuudistus ei vaikuta nykyisten eläkeläisten eläkkeisiin – vai vaikuttaako sittenkin?