Tela-blogi kiittää eläkeuudistusta tutkimustiedon hyödyntämisestä

09.10.2015

Harvaa sosiaaliturvauudistusta on kartoitettu yhtä syvällisesti kuin tuoreinta eläkeuudista. Näin kirjoittaa erityisasiantuntijamme Janne Pelkonen, joka käy tuoreessa blogikirjoituksessaan läpi eläkeuudistuksen tausta- ja valmistelutyötä sekä niiden näkymistä lakiehdotuksessa.

”Konsensukseen perustuvaa päätöksentekoa on viime aikoina enimmäkseen tylytetty, mutta työeläkeuudistuksessa työmarkkinaosapuolten ja valtion muodostama kolmikanta onnistui kiistattomasti. Harvaa sosiaaliturvauudistusta on kartoitettu näin syvällisesti. Uudistuksen vaikutuksia selvitettiin kokonaistaloudellisella sekä yksilöllisellä tasolla. Huomionarvoista oli eri väestöryhmiin (sukupuoli, ikäluokka, sosioekonominen asema) kohdistuvien sosiaalisten vaikutusten arviointi”, Pelkonen kirjoittaa.

Tela-blogi: Eläkeuudistus 2017 rakennetaan tutkitun tiedon pohjalle