Tela-blogi muistuttaa hyvinvoinnin merkityksestä

30.11.2017

Matemaatikkomme Seija Lehtonen muistuttaa tuoreessa blogikirjoituksessaan hyvinvoinnin vaikutuksista työkyvylle. Liikunta edistää terveyttä ja työkykyä vähentäen siten myös sairauspäiviä ja työkyvyttömyyttä. Mikä tahansa työkykyä lisäävä toiminta vähentää sairauspoissaoloja ja lisää omaa hyvinvointia.

”Jokaisella on oikeus kunnon työhön ja riittävään toimeentuloon. Edellytyksenä on säilyttää hyvä työkyky. Tähän meillä jokaisella on mahdollisuus vaikuttaa huolehtimalla riittävästä palautumisesta ja kunnon ylläpidosta. Näin voimme nauttia terveenä elämästä entistä pidempään”, Lehtonen kirjoittaa.

Tela-blogi: Hyvinvointi vaikuttaa työkykyyn