Tela-blogi perehdyttää talousindikaattoreihin

22.06.2017

Analyytikkomme Peter Halonen esittelee tuoreessa blogikirjoituksessaan muutamia talousindikaattoreita, joiden avulla voidaan arvioida tulevaa talouskehitystä. Myös sijoittajien, kuten eläkevakuuttajien, on jatkuvasti sijoituspäätöksiään tehdessä seurattava, mitä rahoitusmarkkinoilla ja reaalitaloudessa tapahtuu sekä nyt että tulevaisuudessa.

Yksi merkittävimmistä ennakoivista indikaattoreista on ostopäällikköindeksi, jonka on yleisesti nähty ennustavan hyvin taloussuhdanteita ja siten bruttokansantuotteen kehityssuuntaa. Mutta mitä ostopäällikköindeksin luvuista voi päätellä?

”Indeksin pisteytys vaihtelee 0-100 pisteen välillä. Pisteytys saadaan kysymällä yritysten ostopäälliköiltä heidän ajatuksiaan muun muassa työllistämistoimista, tuotannon tasosta, varaston koosta ja uusista tilauksista. Indeksi heijastaa ostopäälliköiden ja siten yritysten luottamusta tulevaan, joka on yksi oleellisimmista tekijöistä talouskasvun suhteen. Alle 50:n pisteen arvo kuvastaa teollisuudenalan toiminnan vähentymistä. Vastaavasti yli 50:n pisteen luku puolestaan lisääntymisestä”, Halonen kirjoittaa.

Tela-blogi: Talousindikaattorit hahmottavat mennyttä, nykyistä ja tulevaa aikaa