Tela-blogi pohtii, mitä työeläkemaksujen alentamisesta seuraisi

18.11.2014

Sidosryhmätoimintamme johtaja Markku J Jääskeläinen pohtii tuoreessa blogikirjoituksessaan niitä vaikutuksia, joita työeläkemaksujen alentaminen aiheuttaisi. Jääskeläinen käsittelee asiaa erityisesti nuorten sukupolvien kannalta.

”Koska eläkemaksujen alentaminen pienentäisi eläkerahastoja, pienenisivät myös eläkesijoitusten tuotot. Siksi tulevaisuudessa eläkemaksuja jouduttaisiin nostamaan enemmän kuin nyt niitä alennettaisiin. Onko sellainen ylipäänsä mahdollista, riippuu tietysti silloisesta taloustilanteesta”, Jääskeläinen kirjoittaa.

Tela-blogi: Nuori, syödäänkö taas kerran sinun pöydässäsi?