Tela-blogi pohtii päätöksenteon tukemista

20.06.2017

Yhteiskuntasuhteiden päällikkömme Elina Laavi pohtii tuoreessa blogikirjoituksessaan lobbausta – tai kuten hän itse ajattelee: päätöksenteon tukemista. Sen pyrkimyksenä on varmistaa, että päättäjällä on riittävät tiedot asiasta ja parhaimmillaan myös tunne siitä, että kansalaiset varmistavat päättäjän selustaa päätöksenteon hetkellä.

”Työeläkealalla eläkeasioista päättäminen on vahvasti työmarkkinaosapuolten käsissä. Poliittinen päättäjä on pitkälle luottanut työelämän ammattilaisten sopimiseen eläkepolitiikassa. Työeläkevarat ovat pysyneet tiiviisti kiinni vain eläkejärjestelmässä varmistamassa työllä ansaittua vanhuudenturvaa, eikä varoja ole siirretty esimerkiksi investointimenojen katteeksi. Samalla on rakentunut myös yksi maailman kestävimmistä eläkejärjestelmistä”, Laavi kirjoittaa.

Tela-blogi: Lobbausta vai päätöksenteon tukea?