Tela-blogi pohtii valuuttakurssien vaihtelun merkitystä

21.11.2017

Analyytikkomme Peter Halonen tarkastelee tuoreessa blogikirjoituksessaan valuuttakurssien vaihtelun merkitystä työeläkevakuuttajien sijoitustoiminnalle. Valuuttamarkkinoilla on viimeisen puolen vuoden aikana ollut suuria liikkeitä, kun esimerkiksi euro on voimakkaasti ja melko nopeasti vahvistunut dollariin nähden.

Halonen tarkastelee kirjoituksessaan selittäviä tekijöitä tämän voimakkaan vahvistumisen taustalla sekä sitä, miten työeläkevakuuttajien sijoitustoiminta ja maailmanmarkkinoiden valuuttakurssien liikkeet liittyvät toisiinsa.

”Valuuttakurssien liikkeillä on vaikutusta etenkin suomalaisten vientiyritysten tuotteiden ja palveluiden kysyntään euroalueen ulkopuolella. Tällä taas on vaikutuksia yritysten liiketulokseen ja siten niiden markkina-arvoon. Markkina-arvojen muutokset näkyvät lopulta eläkevakuuttajien sijoitussalkkujen tuotoissa. Muutokset näkyvät myös suomalaisten yritysten työllistämistoimissa ja siten Suomen työllisyydessä. Tällä on vaikutusta eläkejärjestelmän maksutuloihin työllisyyden nousun tai laskun myötä”, Halonen kirjoittaa.

Tela-blogi: Pitääkö valuuttakurssien vaihteluista olla huolissaan työeläkevakuuttajien sijoitustoiminnassa?