Tela-blogi tarkastelee eläkepolitiikan sukupuolivaikutuksia

11.01.2016

Sidosryhmätoimintamme johtaja Markku J Jääskeläinen tarkastelee tuoreessa blogikirjoituksessaan eläkepolitiikan sukupuolivaikutuksia. Sukupuolivaikutusten arviointia kutsutaan nimellä suvaus, ja sitä käytetään monien yhteiskunnallisten uudistusten yhteydessä. Myös eläkepolitiikalla on sukupuolivaikutuksia, jotka näyttäytyvät esimerkiksi indeksikorotusten yhteydessä.

”Sukupuolivaikutuksia on myös eläkkeiden korotuksilla. Indeksikorotukset toteutetaan prosenttipohjaisina, jolloin euromääräisesti suurimmat korotukset kertyvät niille, joilla on jo ennestään suurimmat eläkkeet. Sukupuolten välisessä tarkastelussa niistä hyötyvät enemmän tietysti miehet”, Jääskeläinen kirjoittaa.

Tela-blogi: Vähän suvausta myös eläkepolitiikkaan