Tela-blogi tarkastelee takuueläkkeen korotuksen vaikutuksia

16.08.2017

Ekonomistimme Mauri Kotamäki tarttuu tuoreessa blogikirjoituksessaan takuueläkkeen mahdollisen korotuksen vaikutuksiin erityisesti eläkeläisköyhyyden vähentämisen näkökulmasta. Mediassa on ollut esillä valtion budjettineuvotteluihin tehty esitys takuueläkkeen korottamisesta. Kotamäki tarkastelee kirjoituksessaan sitä, kuinka paljon takuueläkkeen korotus maksaisi, mihin ryhmiin se kohdistuisi ja millaisia tulonjaollisia vaikutuksia korotuksella olisi.

”Takuueläkkeen korottaminen olisi selkeästi köyhyysasteita alentava toimi. Ilmaista se ei kuitenkaan olisi – kuukausittaisen takuueläkkeen 50 euron korotus maksaisi julkiselle taloudelle kaiken kaikkiaan noin 51 miljoonaa euroa. Julkisten menojen lisäys pitäisi kattaa joko lisää velkaantumalla tai korottamalla verotusta”, Kotamäki kirjoittaa.

Tela-blogi: Takuueläke eläkeläisköyhyyden vähentäjäksi?