Tela-blogi taustoittaa vakavaraisuussäännösten uudistumista

20.01.2017

Yksityisalojen työeläkevakuuttajia koskeva vakavaraisuuslainsäädäntö uudistui kuluvan vuoden alusta. Myös eläkeuudistus vaikutti omalta osaltaan vakavaraisuuslaskentaan. Matemaatikkomme Seija Lehtonen käy tuoreessa blogikirjoituksessaan läpi näiden uudistusten taustoja ja vaikutuksia. Lehtonen myös muistuttaa vakavaraisuussääntelyn, sijoitustoiminnan ja riskienhallinnan kokonaisuudesta:

”Vakavaraisuussääntelyllä voidaan osittain vaikuttaa siihen, kuinka paljon työeläkevakuuttajat voivat ottaa riskiä sijoitustoiminnassaan. Työeläkevakuuttajien sijoitustoimintaa ohjaa voimakkaasti myös työeläkevakuuttajan muu riskienhallinta. Sääntelyn ei arvioida estävän työeläkevakuuttajien mahdollisimman tuottavaa sijoitustoimintaa turvaavuustaso huomioiden. Uudistuksen yhtenä tavoitteena on ollut nimenomaan vakavaraisuusmallin kannustavuus eläkevakuuttajien hyvään riskienhallintaan”, Lehtonen kirjoittaa.

Tela-blogi: Vakavaraisuussäännökset uudistuivat