Tela-blogi valottaa työeläkealan digihankkeita

21.04.2017

Johtava lakiasiaintuntijamme Outi Aalto käsittelee tuoreessa blogikirjoituksessaan työeläkealan ajankohtaisia digihankkeita. Esimerkiksi tulorekisterin toteuttaminen on keskeinen digitalisaatiota edistävä hanke, jossa myös työeläkeala merkittävänä yhteiskunnallisena toimijana on ollut vahvasti mukana alusta alkaen.

”Tulorekisterin tavoitteena on keventää yritysten hallinnollista taakkaa ilmoitusmenettelyjä yksinkertaistamalla siten, että nykyisistä vuosi-ilmoituksista voidaan luopua. Tarkoituksena on, että tulotiedot siirtyvät sähköisesti yhteen rekisteriin suoraan palkkahallinnon järjestelmistä ja muista tietoa tuottavista järjestelmistä. Työeläkealalle tulorekisteri mahdollistaa etuustietojen reaaliaikaisen hallinnan, kun ansiotiedot ovat käytettävissä heti eikä vasta vuotta myöhemmin erikseen ilmoitettuna”, Aalto kirjoittaa.

Tela-blogi: Digiä työeläkealalla