Tela-blogin aiheena kuntoutuksen toimijoiden välinen yhteistyö

08.04.2015

Lakimiehemme Marja Koponen kirjoittaa tuoreessa blogikirjoituksessaan Eläketurvakeskuksen julkaisemasta tutkimuksesta ”Toimijoiden yhteistyö työkykyongelmien hallinnassa”. Tutkimuksessa on selvitetty ammatillisen kuntoutuksen toimijoiden välistä yhteistyötä ja vastuunjakoa.

”Hyväksi ja toimivaksi tutkimuksessa todettiin vastuunjako Kelan ja työeläkevakuuttajien välillä, mutta epäselvyyttä oli havaittavissa Kelan ja TE-keskuksien työnjaossa. Eniten ongelmia tuli esiin työeläkevakuuttajien ja TE-toimistojen yhteistyössä, joka oli viime vuosina heikentynyt. Tähän on varmasti monia syitä, mutta olennaista on se, että nyt ongelmakohdat tiedostetaan. Väliinputoaja ei koskaan saa olla yksittäinen kuntoutuja. Tärkeintä on, että toimijat ”puhaltavat yhteen hiileen” kuntoutujien hyväksi”, Koponen kirjoittaa.

Tela-blogi: Kuka ottaa kopin?