Tela-blogissa analyysi budjettiriihestä

10.09.2021

Budjettiriihi on takana, ja nyt on syytä arvioida sen tuloksia pitkän aikavälin rakenteellisten ongelmien ratkaisemisen näkökulmasta. Yhteiskuntavaikuttamisen päällikkömme Janne Pelkonen kiinnittää blogissaan huomion kolmeen teemaan: työperäisen maahanmuuton edistämiseen ja työvoiman saatavuusongelmiin, syntyvyyskeskusteluun sekä hylättyyn lähdeveroehdotukseen.

Analysoidessaan riihen päätöksiä, joilla on myös pidemmän aikavälin vaikutuksia, Pelkonen kiinnittää huomion väestöpolitiikkaan ja siinä uuteen koulutus- ja työperäisen maahanmuuton tiekarttaan 2035.

”Suomen muuttovoitto kasvoi viime vuonna lähes 18 000 henkilöön, mikä historiallisestikin suhteellisen korkea määrä. Muutos nettomaahanmuuton luvuissa on jäänyt hieman vähälle huomiolle ja taustalla on muun muassa maastamuuton vähentyminen poikkeusaikana. Onko maastamuuton kohdalla sitten odotettavissa patoutuvan lähtöhalukkuuden purkautumista, kun paluu normaaliuteen on näköpiirissä?” kysyy Pelkonen.

Käsittelyssä on myös veropolitiikan agendalta poistunut institutionaalisten sijoittajien ja rahastojen lähdevero. Sillä olisi Pelkosen mukaan ollut kauaskantoisia seurauksia työeläkkeiden verokäytännön ja rahoituksen näkökulmista.

”Työeläkerahastoilla on kasvot, koska niistä maksetaan koko ajan ihmisten itselleen työstä kartuttamaa lakisääteistä sosiaalivakuutusta. Rahastojen eläkemaksuja tukeva rooli työeläkkeiden rahoituksessa vain korostuu lähitulevaisuudessa”, summaa Pelkonen.

Tela-blogi: Mitä budjettiriihi tuotti pitkän aikavälin rakenteellisten ongelmien ratkaisuun?