Tela-blogissa arvioidaan toimenpiteet talouden pelastamiseksi koronakriisiltä

19.03.2020

Kiinan alustavat talousluvut antavat ennakoivaa tietoa siitä, missä mittaluokassa koronan tuomat kustannukset liikkuvat. Koronan talousvaikutuksilla ja 90-luvun lamalla on paljon yhteistä. Entä kriisinhoito? Johtava ekonomistimme Risto Vaittinen arvioi koronakriisin taloustoimenpiteitä blogissamme.

”Verrattuna muihin Pohjoismaihin Suomen hallituksen tähän mennessä esittämät toimet ovat toistaiseksi mittaluokaltaan vaatimattomia. Pienen lisäbudjetin (100 miljoonaa) lisäksi hallitus on ryhtynyt toimiin verojen ja työnantajamaksujen lykkäysten mahdollistamiseksi sekä yritysten rahoituksen helpottamiseksi”, Vaittinen kirjoittaa.

Tela-blogi: Korona ja talouspolitiikka – mitä voimme oppia muista Pohjoismaista?