Tela-blogissa arvioitavana valtiovarainministeriön työllisyyspaketti

27.08.2020

Valtiovarainministeriön virkamiesten työllisyyspaketti on ollut pinnalla julkisessa keskustelussa julkaisustaan 14.8. asti. Edunvalvontajohtajamme Nikolas Elomaa arvioi Tela-blogissa ehdotuksia riittävän eläketurvan ja työeläkkeen perusperiaatteiden näkökulmasta.

Elomaa analysoi blogissaan virkamiesten ehdotukset, jotka linkittyvät eläkkeisiin. Analysoitavana ovat muun muassa niin sanottu varhennusvähennys, jossa työttömyys leikkaisi tulevaa eläkettä, eläkeputken ja osittain varhennetun vanhuuseläkkeen (OVE) poisto, työkyvyttömyyseläkkeen ehtojen kiristäminen sekä työeläkkeen kertymisen lopettaminen työttömyysajalta. Elomaa toteaa, että työllisyys on myös työeläkejärjestelmän ja riittävien eläkkeiden kulmakivi, ja keskustelua ja toimenpiteitä työllisyyden edistämiseksi tarvitaan.

”Uudistuksia tehtäessä olisi kuitenkin tärkeää pitää huolta työeläkejärjestelmän perusperiaatteista, kuten eläkkeitä koskevasta omaisuudensuojasta. On myös tärkeää, että työeläkejärjestelmä voidaan kokea tasa-arvoiseksi ja siihen luotetaan. Luottamuksen kannalta voi olla haitallista, jos työttömyys aiheuttaisi palkkatulon menetyksen ohella myös rangaistuksenomaisen loven eläketurvaan. Ihminen kun ei voi aina itse vaikuttaa siihen, joutuuko työttömäksi, tai saako hän työtä”, Elomaa kirjoittaa.

Tela-blogi: Vaikka keppi olisikin kannustin, eläkejärjestelmän perusperiaatteita ei pidä unohtaa