Tela-blogissa käydään läpi EU:n vaikutusvaltaa työeläkevakuuttajiin

07.10.2014

Laskentatoimen asiantuntijamme Mikael Kronholm kirjoittaa Tela-blogissa miten raportointivelvoitteet kasvattavat Euroopan unionin vaikutusvaltaa työeläkevakuuttajiin.

”Siitäkin huolimatta, että EU:lla ei ole toimivaltaa lakisääteisten työeläkejärjestelmien rakenteeseen tai toteutustapaan, on se kasvavassa määrin ulottanut vaikutusvaltaansa suomalaisiin työeläkevakuuttajiin lisääntyneiden raportointivelvoitteiden kautta. Yhteistä näille velvoitteille on yleensä ollut, että raportoitavan informaation lisäarvo on vähäinen suhteessa hallinnolliseen taakkaan”, Kronholm kirjoittaa.

Tela-blogi: Raportointivelvoitteet kasvattavat EU:n vaikutusvaltaa työeläkevakuuttajiin