Tela-blogissa kuntoutukseen liittyvien kustannusten korvaussuosituksista

04.01.2016

Lakimiehemme Marja Koponen kirjoittaa ammatillisen kuntoutuksen kustannusten korvaussuosituksista Tela-blogissa. Korvaussuositukset muuttuivat vuoden alussa. Mikä muuttui ja miksi uudistus tehtiin?

”Uudistuksen tavoite on selkeyttää suosituksia sekä saattaa niitä yhtenäisemmiksi tapaturmapuolen ammatillisen kuntoutuksen kustannusten korvaamisen kanssa. Ammatillisessa kuntoutuksessa olevien lukumäärät ovat myös jatkuvasti lisääntyneet, mikä edellyttää selkeämpiä ja suoraviivaisempia suosituksia, jotta korvausten käsittely olisi sujuvaa. Näin ollen korvaukset saadaan nopeammin maksettua koulutuksessa olevien tileille”, kirjoittaa Koponen.

Tela-blogi: Ammatillisen kuntoutuksen kustannusten korvaussuositukset muuttuivat vuoden alusta selkeämmiksi