Tela-blogissa pureudutaan sijoitustoiminnan tuottoihin ja kuluihin

08.08.2018

Analyytikkomme Peter Halonen painottaa blogikirjoituksessaan, että sijoittamisessa kulut ja tuotot kuuluvat yhteen. Tulevaisuudessa työeläkevarojen sijoittaminen ja sijoitusten tuottojen rooli kasvaa entisestään eläkkeiden rahoittamisessa. Jatkossa yhä useampi eläke-euro maksetaan rahastoista, kun eläkemenot kasvavat väestön ikääntymisen seurauksena.

- Etuusperusteisen eläkejärjestelmämme tavoitteena on turvata eläkkeet. Mitä paremmin varat ovat hajautettu ja mitä suurempi nettotuotto, sitä paremmin tavoite pystytään saavuttamaan. Kulujen merkitystä ei kuitenkaan pidä väheksyä. Pitkässä juoksussa, korkoa korolle -efekti huomioiden, kulujen merkitys on suuri. Kulujen minimoimisessa on kuitenkin oltava varovainen, mikäli sillä voisi olla negatiivinen vaikutus sijoitussalkun optimaaliseen tuotto-riski-suhteeseen”, kirjoittaa Halonen.

Tela-blogi: Sijoittamisessa tuotot ja kulut kuuluvat yhteen