Tela-blogissa väestörakenteesta ja väestöpolitiikan merkityksestä

23.11.2018

Erityisasiantuntijamme Janne Pelkonen tarkastelee blogi-kirjoituksessan väestöpolitiikan tarvetta Suomessa. Tuoreen Tilastokeskuksen väestöennusteen mukaan Suomi harmaantuu yhä nopeammin.

Alhainen syntyvyys näkyy aikanaan viiveellä työikäisten määrässä. Työikäisen väestön määrän pieneneminen vaikuttaa haitallisesti myös talouskasvuun. Syyllistäminen ei auta, vaan tarvitaan analyyttistä väestöpoliittista ohjelmaa.

"Syyllistäminen ei toimi, vaan aiheuttaa mielipahaa ja ajaa ihmisiä bunkkeripuolustukseen aseenaan omat identiteetit. Olemme periaatteessa jokainen osallisena perhekulttuurin muotoutumiseen läpi elämänkaaremme eri vaiheiden aina nuoruudesta vanhuuteen. Kaikki ihmiset, jotka elävät samaa historiallista aikaa, ovat samojen vaikuttimien ja olosuhteiden armoilla", kirjoittaa Pelkonen.

Tela osallistuu uuden väestöpoliittisen ohjelman tekemiseen Väestöliiton kanssa.

Tela-blogi: Väestöpolitiikka kuuluu politiikanteon keskiöön nyky-Suomessa