Tela kuultavana talousvaliokunnassa

12.04.2012

Olimme kuultavana talousvaliokunnassa 11.4.2012. Kuulemisen aiheena oli eläkelaitosten vakavaraisuutta koskevan sääntelyn muuttaminen. Talousvaliokunta antaa aiheesta lausunnon eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle.

Esitys on osa laajempaa työeläkelaitosten vakavaraisuussääntelyn uudistamista. Hankkeen pohjana ovat vuonna 2010 valmistuneet yksityisten alojen työeläkejärjestelmän vakavaraisuussääntelyn uudistamista selvittäneiden työryhmien selvitykset (STM:n selvityksiä 2010:4 ja 2010:12) ja niiden jatkotyöt. Jatkotyöt on tehty STM:n nimittämässä ja johtamassa työeläkelaitosten vakavaraisuussääntelyä kehittävässä työryhmässä ja sen alatyöryhmissä.

Nyt käsittelyssä oleva lakiesitys mahdollistaa työeläkelaitoksille samantasoisen tuottohakuisuuden ja riskinoton kuin yksityisalojen työeläkelaitoksilla on ollut määräaikaisen lain turvaamana vuosina 2008 - 2012. Sen oloissa vakavaraisuutta on vahvistettu rinnastamalla osa nykyisestä tasausvastuusta eli jakojärjestelmä-rahoitteisten eläkkeenosien maksuvalmiuspuskurista toimintapääomaan.

Pidämme lakiesitystä perusteltuna ja kannatamme sen hyväksymistä.


Telan antama lausunto talousvaliokunnalle