Telan artikkeli Talouselämässä käsitteli yritystoiminnan rahoittamista työeläkevaroin

14.06.2013

Kotimaiset työeläkesijoitukset tukevat taloutta ja työllisyyttä, mutta sijoituskohteet voidaan valita vain työeläkkeiden rahoittamisen näkökulmasta käsin. Lakimiehemme Ilkka Holmström käsittelee aihetta tänään julkaistussa Talouselämän artikkelissa Työeläkevaroilla ei voida subventoida yritystoimintaa.

Työeläkevarojen sijoittamista Suomeen on kaivattu erityisesti nyt, kun Euroopan julkinen talous on vaikeuksissa ja finanssikriisin seurauksena luottolaitokset ovat kiristäneet lainaehtojaan.

Työeläkejärjestelmä hengittää samaa ilmaa kuin muu yhteiskunta. Talouskasvu, vireä elinkeinoelämä ja hyvä työllisyys ovat elintärkeitä työeläkkeille, sillä kolme neljäsosaa rahoituksesta muodostuu työnantajien ja palkansaajien vuosittaisista työeläkemaksuista. Loppu neljännes muodostuu rahastoiduista varoista ja niiden tuotoista. Suurin osa järjestelmän rahoituksesta on siten kulloinkin työelämässä olevien varassa. Onkin tärkeää, että työeläkesijoitukset tukevat osaltaan uutta kasvua ja työpaikkojen syntymistä.

Työeläkevarojen sijoitustoiminnalla ei kuitenkaan voida subventoida yritystoimintaa eikä kompensoida luottolaitosten lainaustoiminnan hiipumista. Sijoituspäätöksiä ei myöskään voida tehdä muiden intressien kuin työeläkkeiden rahoittamisen perusteella. Tätä edellyttää myös lainsäädäntö.

Yritysten rahoituksen saatavuudesta kannetaan huolta ihan aiheesta. Työeläkevakuuttajat kantavat jo oman kortensa kekoon työeläkejärjestelmän perustehtävästä johtuvien rajoitusten puitteissa. On paitsi tulevien eläkkeensaajien niin myös markkinoiden etu, että työeläkesijoittajat toimivat tuotto edellä päätöksiä tehdessään.

Artikkeli on luettavissa asiantuntija-artikkelit -sivulta:

Työeläkevaroilla ei voida subventoida yritystoimintaa