Telan hallitus Brysselissä

13.01.2017

Hallituksemme vieraili Brysselissä 11.-12.1.2017. Hallituksemme tapasi matkansa aikana edustajia muun muassa komissiosta ja sen talouden pääosastolta (DG ECFIN), Suomen EU-edustustosta sekä alamme eurooppalaisesta kattojärjestöstä AEIP:stä.

Vierailun tarkoituksena oli tarkentaa omaa tilannekuvaamme EU:n ja erityisesti talous- ja rahaliiton tulevasta kehityksestä sekä komission sosiaalista pilaria koskevien aloitteiden merkityksestä tässä kokonaisuudessa. Tämän lisäksi syvensimme tietoamme siitä, miten eri jäsenmaiden viime vuosina toimeenpanemat eläkeuudistukset ovat vaikuttaneet ikäsidonnaisten julkisten menojen kehitykseen EU:ssa.

Hallituksemme lisäksi matkalle osallistuivat toimitusjohtajamme Suvi-Anne Siimes ja yhteiskuntasuhteittemme päällikkö Elina Laavi.