Tilinpäätöstiedot 2011 julkaistu: Työeläkesijoituksissa selvittiin vähäisillä tappioilla - maailmantaloudessa kriisien ja kriisinhallinnan vuosi

11.06.2012

Sijoitusvuosi 2011 oli vaikea. Vuoteen mahtui useampia kriisipesäkkeitä:

  • huono taloudenhoito Etelä-Euroopan maissa johti valtioiden luottoluokitusten alenemiseen sekä eurooppalaisiin ja globaaleihinkin tukitoimiin
  • Pohjois-Afrikan arabimaissa kuohui
  • Japanissa koettiin tsunami ja siitä seurannut ydinvoimalaonnettomuus
  • Yhdysvaltoja vaivasivat pitkittyneet velkakattoneuvottelut, luottoluokituksen lasku ja talouskasvun pohjan epävarmuus.

Työeläkelaitosten tilinpäätösten yhteenvetotarkastelussa mukana olevien työeläkevarojen markkina-arvo supistui 135 miljardista eurosta 132 miljardiin euroon vuoden 2011 aikana. Työeläkevarojen määrä suhteessa bruttokansantuotteeseen aleni 77 prosentista 71 prosenttiin.

Osakkeiden osuus työeläkesijoituksista supistui

Noteerattujen osakkeiden osuus kaikista työeläkesijoituksista supistui 37 prosentista 29 prosenttiin vuoden 2011 aikana. Työeläkeyhtiöissä osakesijoitusten osuus supistui keskimäärin noin kymmenen prosenttiyksikköä riskin mukaan luokitetussa jakaumassa. Julkisten alojen työeläkevakuuttajien sijoituksissa osakkeiden vastaava osuus supistui vain noin viisi prosenttiyksikköä.

Vuoden lopussa osakeriski oli yhtiöillä selvästi pienempi kuin julkisten alojen vakuuttajilla. Yhtiöiden väliset erot sen sijaan supistuivat hieman vuoden aikana tässä suhteessa.

Kaikkien muiden korkosijoitusten kuin TyEL-takaisinlainojen osuudet kasvoivat. Korkosijoitusten osuus kasvoi 43:sta 50 prosenttiin, vaikka takaisinlainojen osuus supistui noin prosenttiyksiköllä. Takaisinlainojen osuus ei siis lähtenyt kasvuun, kuten tapahtui rahoitusmarkkinakriisin ensimmäisessä aallossa 2008.

Työeläkesijoitusten keskituotto laski 2,7 prosenttia

Yksityisten ja julkisten alojen työeläkesijoitusten keskituotto oli -2,7 prosenttia sitoutuneelle pääomalle vuonna 2011. Parhaiten tuottivat kiinteistösijoitukset, joiden tuotto oli 6,6 prosenttia. Korkosijoitusten keskituotto oli 2,6 prosenttia. Positiivisia tuottoja tuli myös noteeraamattomista osakkeista, pääomasijoitus- ja hedge-rahastoista. Noteeratut osakkeet sen sijaan tuottivat tappiota.

Vaikka kulunut vuosi kuului huonoihin tuottovuosiin, yksityisalojen työeläkesijoitusten nimellinen keskituotto vuosilta 1997–2011 oli 5,5 prosenttia vuodessa eli kuluttajahintojen nousulla vähennettynä (reaalisesti) 3,7 prosenttia.

Työeläkelaitosten tilinpäätöstiedot 2011 -liite julkaistu

Yllä olevat tiedot ovat otteita johtajamme Reijo Vanteen ja analyytikkomme Maria Rissasen artikkelista, joka on julkaisu osana Työeläkelaitosten tilinpäätöstiedot 2011 -liitettä. Liite on osa Eläketurvakeskuksen Työeläke 3/2012 -lehden numeroa. Vanteen ja Rissasen artikkelin lisäksi liitteessä on Sosiaali- ja terveysministeriön eläkevakuutusyksikön johtaja Heli Backmanin artikkeli vakavaraisuussääntelyn muutoksista ja niiden tarpeellisuudesta, sekä tilinpäätösluvut vuodelta 2011.

Tilinpäätösliite 2011 löytyy kuten aiemmatkin vastaavat liitteet Tilinpäätösten yhteenvedot -sivulta.