Tuhti tietopaketti työeläkeasioista nuorille päättäjille

06.11.2014

Reilu 20 nuorta päättäjää ja aktiivia kokoontui eilen toimistollemme oppimaan uutta työeläkejärjestelmästä. Nuorten työeläkekouluun osallistuneet edustivat monipuolisesti eri ammattiliittojen sekä sitoutumattomien että poliittisten opiskelija- ja nuorisojärjestöjen aktiiveja.

Nuorten työeläkekoulu tarjosi kattavan paketin työeläkealan asioita seuraavien teemojen kautta:

  • hajautettu työeläkejärjestelmä ja perusarvot
  • työeläke kansainvälisessä vertailussatyöeläkkeiden rahoitus; pitkän aikavälin kestävyys ja sukupolvitilinpito
  • työeläkesijoittamisen kulmakivet – tuottavuus ja turvaavuus.

Kouluttajina toimivat toimistomme asiantuntijat ja johtajat.

Työeläkeuudistus puhututti eniten

Nuorten kesken uudistuksesta hyvänä asiana pidettiin sukupolvien välisen oikeudenmukaisuuden toteutumista. Super-karttuman poistumista ja raskailla aloilla työskentelevien kohtaloa pidettiin huonompana päätöksenä. Todettiin myös, että uudistuksen halutessa pidentää työuria, jäivät työelämän laatuasiat liian vähälle huomiolle. Nuorten katseet olivat jo osaksi tulevaisuudessa ja kysymykseksi nousi koska seuraava uudistus (2017 uudistuksen jälkeen) olisi tulossa?

Kiinnostaviksi aiheiksi koettiin myös yrittäjien ja heidän eläketurvan riittämättömyydestä. Moni yrittäjä maksaa vain minimimaksuja ja kuvittelee maksavansa enemmän sitten joskus. Realiteetti konkretisoituu monelle eläkeiän kynnyksellä.