Tulorekisteri ei saa vaarantaa työeläketurvan toimeenpanon toteutumista

04.08.2017

Vuoden 2019 alusta käyttöönotettavaksi suunnitellun tulorekisterin tavoitteena on keskittää kaikki tuloihin liittyvä ilmoittamisvelvollisuus. Jatkossa siis myös työeläkelakien toimeenpanoon vaadittavat tiedot saataisiin tulorekisteristä. Vaikka työeläkealana kannatammekin tulorekisterihanketta, mielestämme on tärkeää, että työeläketurvan toimeenpanon lainsäädäntö on ensisijainen säännöstö suhteessa tulorekisterilainsäädäntöön. Kerroimme näkemyksemme valtiovarainministeriölle toimittamassamme lausunnossa koskien luonnosta hallituksen esityksestä laiksi tulotietojärjestelmästä.

- Nyt lausuttavana ollut lakiluonnos on mielestämme kehittynyt edellisestä lausuntokierroksesta huomattavasti. Pidämme valittua rekisterinpitomallia hyvänä ja työnantajan hallinnollisen taakan keventämistä tärkeänä tavoitteena, toteaa johtava lakiasiaintuntijamme Outi Aalto.

- Myös edellyttämämme työeläketurvan toimeenpanoa koskevien lakien ensisijaisuus toteutuu nykyisessä lakiluonnoksessa, ja näkemyksemme mukaan kaikki eläkelaitokset voivat toteuttaa hoitamansa eläkelain mukaiset velvoitteet lakiesityksessä tehtyjen ratkaisujen pohjalta, Aalto jatkaa.

Rekisterinpitäjän päätösvaltaa koskevaa sääntelyä täsmennettävä

Lakiluonnoksessa esitetään tulotietojärjestelmän rekisterinpitäjäksi Verohallinnon Tulorekisteriyksikköä. Se vastaisi niistä rekisterinpitäjän velvoitteista, joita tietosuoja-asetus ja kansallinen lainsäädäntö asettavat. Tulorekisteriyksikön päätösvaltaa koskeva sääntely kuitenkin kaipaa mielestämme vielä täsmentämistä.

- Työeläkealan päätösvaltaa ei voida siirtää työeläkejärjestelmän ulkopuolelle. Tämän vuoksi tulorekisterilaista ja sen perusteluista tulisi selvästi käydä ilmi se, että Tulorekisteriyksiköllä on ainoastaan tekninen päätösvalta tulorekisterin tietosisällöstä. Sen sijaan tietojen aineellisen oikeellisuuden arviointi kuuluu tiedon käyttäjille ja suoritusten maksajille, kuten työeläkevakuuttajille, Aalto toteaa.

- Lisäksi lakiesityksessä tulisi vielä paremmin tuoda esiin Tulorekisteriyksikön velvollisuus huolehtia siitä, että työeläkeala saa tulorekisterin kautta työnantajilta ne työansiotiedot, joita se työeläketurvan toimeenpanossa tarvitsee. Tämä on ensiarvoisen tärkeää, sillä työeläkeala tulee luopumaan omista ilmoitusmenettelyistä tulorekisterin käyttöönoton yhteydessä, Aalto huomauttaa.

Lisätietoja:

Johtava lakiasiaintuntija Outi Aalto, outi.aalto(at)tela.fi, puh 010 680 6702

Lausuntomme kokonaisuudessaan:

Tulotietojärjestelmä ja eräät siihen liittyvät laitpdf, 116 kB