Tulorekisteri käytössä vuoden alusta

28.12.2018

Tulorekisteri on kansallinen sähköinen tietokanta, joka otetaan käyttöön vuoden 2019 alusta. Sen ansiosta yritysten ei enää tarvitse ilmoittaa palkkatietoja monelle eri viranomaiselle.

Tulorekisterin myötä työnantajien tekemät vuosi- ja kuukausi-ilmoitukset verottajalle, työeläkevakuuttajille, Kelalle ja työttömyysvakuutusrahastolle poistuvat. Tämä helpottaa työnantajia ja vapauttaa työaikaa, kun ansiotiedot ilmoitetaan keskitetysti tulorekisteriin.

Työnantajien on ilmoitettava maksetut palkat tulorekisteriin viiden päivän kuluessa palkkapäivästä. Ilmoittamisen tahti nopeutuu nykyisestä, mutta jakautuu tasaisemmin ympäri vuoden.

Työeläkevakuuttajat saavat tulorekisteristä tarvitsemansa ajantasaiset tiedot. Tämä nopeuttaa muun muassa eläkepäätösten antamista.

Vuoden kuluttua, 2020, tulorekisteriin ilmoitetaan myös eläkkeet ja muut etuudet.

Lue lisää: