Tuore selvitys työkyvyttömyysriskin hallintatoimien vaikuttavuudesta

02.10.2020

Työkyvyttömyysriskin hallintatoimien vaikuttavuudesta on valmistunut uusi selvitys, jonka olemme teettäneet työmarkkinakeskusjärjestöjen pyynnöstä. Työkyvyttömyysriskin hallintatoimet eli työhyvinvointitoiminta tarkoittaa niitä erilaisia toimenpiteitä, joita työeläkevakuuttajat tekevät asiakasyrityksilleen pyrkimyksenä vähentää yritysten työntekijöiden riskiä tulla työkyvyttömäksi ja joutua työkyvyttömyyseläkkeelle.

Selvityksessä haettiin vastauksia muun muassa kysymyksiin siitä, miten työkyvyttömyysriskin hallintaan liittyvien toimenpiteiden vaikuttavuutta ja tehokkuutta voidaan mitata. Selvitys tehtiin työeläkevakuuttajista riippumattomasti.

Selvityksen meille ovat laatineet yhteistyössä Työterveyslaitos ja Kuntoutussäätiö. Selvityksessä on muun muassa kuvattu työhyvinvointitoiminnan edistämisen eri keinoja ja selvitetty tutkimustiedon pohjalta sitä, mitä organisaatioiden erilaisten työhyvinvointitoimien vaikuttavuudesta tiedetään. Lisäksi selvityksessä on esitetty työeläkevakuuttajille suosituksia työkyvyttömyysriskin hallintatoimien vaikuttavuuden ja tehokkuuden mittaamiseen.

Tiivistelmä selvityksen sisällöistä ja suosituksista on luettavissa sivultamme Selvitys työkyvyttömyysriskin hallintatoimien vaikuttavuudesta.

Selvityksen loppuraportti kokonaisuudessaan:

Työeläkelaitosten työkyvyttömyysriskin hallintatoimien vaikuttavuuteen liittyvä selvitys (Työterveyslaitos ja Kuntoutussäätiö)pdf, 1 MB