Tuore työeläkevarojen sijoitusanalyysi julkaistu - viime vuonna kasvua, nyt korona aiheuttaa markkinoille epävarmuutta

13.03.2020

Suomalaisten työeläkevarat nousivat 215* miljardiin euroon vuoden 2019 viimeisellä neljänneksellä. Sijoitusvuosi oli tilastoanalyysimme mukaan hyvä. Tällä hetkellä koronavirus ja siihen liittyvät varotoimet aiheuttavat vakavaa markkinaheiluntaa.

Vuosikymmen päättyi varojen kasvuun ja vahvoihin tuottoihin. Varat kasvoivat vuoden 2019 viimeisellä neljänneksellä noin kuudella miljardilla eurolla.

– Juuri nyt rahoitusmarkkinat reagoivat voimakkaasti koronavirukseen ja siihen liittyviin karanteeni- ja muihin varotoimiin. Epävarmuutta markkinoilla lisäävät pandemian vaikutukset talouden kehitykseen. Vaikutusten mittaluokkaa ja aikajännettä on kuitenkin vaikea arvioida tässä vaiheessa, kertoo analyytikkomme Kimmo Koivurinne.

– Vaikka työeläkesijoittajat seuraavatkin nyt koronavirusta, hyödykkeiden maailmanmarkkinahintojen kehitystä ja keskuspankkien reaktioita, pitää muistaa, että työeläkevarojen kasvua tai laskua analysoitaessa enemmän merkitystä on pitkän aikavälin kehityksellä, Koivurinne sanoo.

Sijoitusanalyysissa Koivurinne kuvaa koko vuoden ja vuosikymmenen kehitystä. Sijoitussalkut ovat kehittyneet sijoitusympäristön muuttuessa ja erityisesti korkotason laskun myötä.

Lue lisää tiedotteestamme: Tela: Työeläkevarat kasvoivat viime vuonna – koronasta markkinoille epävarmuutta tällä hetkellä

Tarkemmat tiedot luettavissa analyysistä ja kuvasarjoista:

Koivurinteen laatima analyysi sijoitusvaroista ja niiden jakautumisesta on luettavissa Sijoitusanalyysi-sivultamme. Analyysin yhteydestä löytyy myös päivitetty kuvasarja olennaisimmista eläkevarojen kehittymistä kuvaavista tiedoista.

Laajemmat eläkevarojen kehittymistä lyhyellä ja pitkällä aikavälillä käsittelevät kuvasarjat löytyvät Sijoitusvarojen kehittyminen -sivultamme.

*Työeläkelaitosten tilinpäätöstietojen mukaiset sijoitusvarat olivat 31.12.2019 yhteensä noin 216 miljardia euroa. Tässä esitetty sijoitusvarojen määrä eroaa tilinpäätöstietojen luvusta vajaan miljardin. Syynä ovat erot tilastointiprosessissa. Tarkennamme varojen määrää kevään aikana.