Tuotto-riskitaulukot uudistuivat – taulukoiden täyttö alkanut

13.02.2014

Työeläkevakuuttajat julkaisevat sijoitusjakauma- ja tuottotietonsa neljännesvuosittain. Tietojen julkistamisessa käytetään niin sanottuja tuotto-riskitaulukoita, jotka on nyt uudistettu. Suurin muutos koskee riskijakaumaa, jossa johdannaisten vaikutus erotellaan jatkossa omalle rivilleen. Lisäksi sekä perus- että riskijakaumiin on otettu mukaan ”joukkovelkakirjalainat” -rivi. Aiemmin taulukossa oli vain tämän kaksi alaluokkaa, julkisyhteisöjen ja muiden yhteisöjen joukkovelkakirjalainat.

- Uudistuksen hyöty on se, että myös jatkossa sekä perus- että riskijakaumien loppusummat pysyvät samoina. Uudistuksen myötä johdannaisten vaikutusta saadaan paremmin esiin. Riskijakauman rivi ”johdannaisten vaikutus” sisältää johdannaisten vaikutuksen riski- ja perusjakauman erotukseen, kertoo analyytikkomme Maria Rissanen.

Tuotto-riskitaulukoista käy ilmi miten kunkin työeläkevakuuttajan sijoitukset ovat jakautuneet korko-, osake-, kiinteistö- ja muiden sijoitusten kesken sekä mikä on ollut kunkin sijoituslajin tuotto sitoutuneelle pääomalle. Luokittelun lähtökohta on Finanssivalvonnan eli Fivan määräys- ja ohjekokoelman 14/2012 kohta työeläkeyhtiöille.

Tähän saakka Fivan ja Telan tuotto-riskitaulukot ovat poikenneet hieman toisistaan, mutta nyt tehtyjen muutosten myötä taulukot ovat yhteneviä. Erotuksena on enää Telan taulukoista löytyvä lisätieto joukkovelkakirjalainojen alaluokista.

Telan sijoitusten raportointiryhmän ohje työeläkeyhteisöille tuotto-riskitaulukon laadintaanppt, 676 kB

Vuoden 2013 tilinpäätöstietojen julkaisu on alkanut

Työeläkevakuuttajat ovat alkaneet julkistaa tilinpäätöstietojaan viime vuodelta. Kahdeksan suurimman jäsenemme sijoitusjakauma- ja tuottotiedot julkaistaan verkkosivuillamme nyt uudistettujen tuotto-riskitaulukoiden avulla.

Taulukoissa on jo kahden ensimmäisen tuloksensa julkistaneen työeläkevakuuttajan tiedot. Muiden osalta tiedot päivittyvät noin kuukauden kuluessa.

Tuotto-riskitaulukot löytyvät Työeläkevakuuttajakohtaiset osavuositiedot -sivulta.

Tilinpäätöksistä kertovat tiedotteet julkaistaan myös Suurimpien jäsenten osavuosiraportit -uutiskanavassa. Tarkemmat tiedot yksittäisten työeläkevakuuttajien tulostiedoista löytyvät kunkin vakuuttajan omilta verkkosivuilta.

Lisätietoja:

Analyytikko Maria Rissanen, maria.rissanen(at)tela.fi, puh 010 680 6745