Tutustu toimintakatsaukseemme vuodelta 2018

27.06.2019

Viime vuotisen työmme painopisteitä olivat strategiamme mukaisesti luottamuksen rakentaminen, työhön kannustaminen ja Euroopan unioniin vaikuttaminen. Kevään 2019 vaalit siivittivät syksyä ja talvea teemalla ”Kestävää huolenpitoa kaikille sukupolville”.

Tuotimme vuoden aikana paljon erilaista aineistoa keskustelun ja päätöksenteon tueksi. Vaikutimme myös alaamme koskevan lainsäädännön valmisteluun osallistumalla kuulemisiin, antamalla lausuntoja, ja toimimalla aktiivisesti useissa eri työryhmissä. Lisäksi järjestimme keskeisille sidosryhmille koulutusta sekä Helsingissä että maakunnissa.

Toimintakatsauksessamme kerromme tarkemmin sekä yllämainituista että muista tekemisistämme viime vuodelta. Toimintakatsaus on nyt luettavissa sivuillamme:

Toimintamme vuonna 2018