Työeläkeala kannattaa työhyvinvointitoiminnan säätelyä lailla

31.05.2015

Sosiaali- ja terveysministeriössä on ollut työn alla lainsäädäntöhanke työeläkevakuuttajien toteuttaman työhyvinvointitoiminnan sääntelystä. Laki on ollut kolmikantaisen työryhmän valmistelussa vuodesta 2012, mutta työ ei valmistunut vime hallituskauden loppuun mennessä.

Työeläkeala kannattaa työhyvinvointitoiminnan tavoitteiden ja varojen käytön reunaehtojen määrittelyä lainsäädännöllä ja toivoo, että laki valmistuu alkavalla hallituskaudella mahdollisimman pian.

- Lakisääteisen työeläkejärjestelmän varoilla katettava toiminta on syytä olla laissa säädeltyä. Se parantaisi myös työhyvinvointitoiminnan läpinäkyvyyttä ja varojen kohdentumista, sanoo johtajamme Nikolas Elomaa.

Työeläkevakuuttajien toteuttamalla, työkyvyn ylläpitoon tähtäävällä toiminnalla on tärkeä rooli työeläkejärjestelmän toiminnassa. Työhyvinvointitoiminnan tehtävänä on ennaltaehkäistä vakuutettujen työntekijöiden työkyvyn heikkenemistä ja alentaa työkyvyttömyyseläkemenoja.

- Palveluiden avulla tuetaan yksilöiden työssäjaksamista ja ehkäistään työkyvyttömyyseläkkeelle päätymistä. Työkyvyttömyyseläkkeiden vähentäminen on sekä työntekijän että työnantajan etu, ja hyödyttää koko yhteiskuntaa, sanoo Elomaa.

Laadukkaat työhyvinvointipalvelut ovat lisäksi yksi keskeinen valintaperuste asiakasorganisaatioille, kun ne valitsevat eläkevakuuttajaa. Siten työhyvinvointipalvelut ovat myös yksi kilpailutekijä eläkeyhtiöiden välillä.

- Kilpailu ei kuitenkaan ole työeläkejärjestelmässä itsetarkoitus, vaan sen tehtävä on edesauttaa työeläkevakuutuksen perusperiaatteiden ja tavoitteiden toteutumista, Elomaa korostaa.

Työeläkevakuuttajien tarjoamat työkyvyn ylläpitotoiminta ja ammatillinen kuntoutus ovat osaltaan vaikuttaneet työkyvyttömyyseläkkeiden vähenemiseen viime vuosina.

Työkyvyttömyyseläkkeellä olevien suomalaisten kokonaismäärä on ollut tasaisessa laskussa viime vuodet. Myös työkyvyttömyyseläkehakemusten määrä on laskenut koko 2000-luvun, ja viime vuosina hakemusten määrä on ollut matalimmillaan koko vuosituhannella.

Telan lausunto sosiaali- ja terveysministeriön lainsäädäntöhankkeeseen liittyvästä muistiosta vuodelta 2012