Työeläkealan it-kulut nousivat vuonna 2019

16.06.2020

Suomalaisten työeläkevakuuttajien tietotekniikkaan ja -järjestelmiin kohdistuvat kulut olivat viime vuonna yhteensä 249 miljoonaa euroa. Vuoteen 2018 verrattuna it-kulut nousivat 7 prosenttia (16,2 miljoonaa euroa). Yksi syy kulujen nousuun oli tulorekisterin käyttöönotto. Myös tulorekisterin seuraavaan vaiheeseen valmistautuminen näkyy luvuissa.

Tulorekisteri otettiin käyttöön vuonna 2019. Tulorekisteriin ilmoitetaan kaikki ansiotiedot, ja niiden perusteella määritetään työeläkevakuutusmaksut ja jokaisen tuleva työeläke.

Vuoden 2019 alusta lähtien työeläkevakuuttajat saivat kaikki uudet ansiotiedot tulorekisteristä. Samaan aikaan kuitenkin ilmoitettiin ja käsiteltiin vielä myös edellisvuoden tietoja.

– Keväällä 2019 työeläkeala oli tulorekisterin käyttöönotossa eräänlaisessa siirtymävaiheessa. Edellisvuoden tiedot koottiin ja laskettiin vanhalla tavalla, mutta samaan aikaan otettiin jo vastaan alkaneen vuoden ilmoituksia tulorekisterin kautta. Käytössä jouduttiin pitämään kahta järjestelmää, kertoo kehityspäällikkömme Mikael Kulikoff.

Lisäksi tulorekisteri merkitsi alalle heti voimaantultuaan jatko- ja kehitystöitä. Tulorekisteriin tehtiin muutoksia, jotka heijastuivat myös työeläkealan toimijoihin ja erityisesti alan yhteisiin tietojärjestelmiin.

Toisaalta juuri yhteisten järjestelmien käyttö säästi kustannuksissa. Työeläkeala hakee jatkuvasti kustannustehokkuutta järjestelmäyhteistyöllä ja yhteisellä palvelujen kehittämisellä.

– Vuoden 2019 aikana jatkui myös tulorekisterin toisen vaiheen valmistelu. Vuoden 2021 alusta alkaen tiedot kaikista maksettujen eläkkeiden ja muiden etuuksien euromääristä ilmoitetaan tulorekisteriin, kertoo Kulikoff.

Työeläkealan it-kuluista on kerrottu tarkemmin tänään julkaistussa tiedotteessamme ja tulosten yhteenvedosta:

Työeläkealan it-kulut nousivat 249 miljoonaan – tulorekisteri näkyy edelleen kustannuksissa

Yhteenveto it-kustannusselvityksen tuloksista 2019pdf, 328 kB