Työeläkealan tietojärjestelmäkuluista valmistumassa selvitys

20.12.2013

Telassa on valmistumassa ensimmäinen kattava selvitys suomalaisten työeläkevakuuttajien it-kuluista. Selvitys käynnistyi alkusyksystä ja valmistuu ensi vuoden alkupuolella.

Siihen on kerätty tietoja vuodelta 2012 kaikilta jäseniltämme eli lakisääteistä työeläketurvaa hoitavilta yksityisten ja julkisten alojen työeläkevakuuttajilta. Lisäksi mukana on it-kulutiedot työeläkealan yhteisten tietojärjestelmäpalveluiden tuottajalta Arekilta sekä Eläketurvakeskukselta.

Alustavien tulosten mukaan it-kulujen määrä oli noin 230 miljoonaa euroa vuonna 2012. Summa oli keskimäärin noin 44 prosenttia työeläkevakuuttajien kaikista työeläkemaksuilla rahoitettavista toimintakuluista.

- Selvityksellä saamme tarpeellista tietoa koko alan it-kustannuksista ja tehostamismahdollisuuksista. Työeläkevakuuttajat tekevät jo nyt tietojärjestelmien osalta yhteistyötä. Selvitys antaa eväitä myös it-yhteistyön jatkopohdintoihin, sanoo analyysitoimintojen johtajamme Reijo Vanne.

Suomessa työeläkkeiden hoito toimii yhden luukun periaatteella. Kansalainen saa tiedot ja eläkepäätöksen yhdeltä työeläkevakuuttajalta riippumatta siitä, missä on ollut työuransa aikana vakuutettuna. Jokainen pääsee myös itse tarkistamaan tietonsa sähköisestä työeläkeotteesta.

- Vakuutetulle ja eläkkeensaajalle järjestelmä on haluttu rakentaa mahdollisimman kattavaksi ja helpoksi. Eri vakuuttajien tietojärjestelmät toimivat sujuvasti yhteen ja työeläkealalla myös tiedonvaihto eri järjestelmien välillä kulkee ongelmitta, sanoo Vanne.

Suomalaisten työeläkevakuuttajien työeläkemaksuilla rahoitettavat toimintakulut olivat viime vuonna kokonaisuudessaan noin 530 miljoonaa euroa. Summa on noin 2,7 prosenttia eläkevakuutusmaksuina kerätyistä tuloista.

Laajempi tietopaketti työeläkejärjestelmän toimeenpanosta ja eri toimintojen kustannuksista löytyy sivulta Kysymyksiä ja vastauksia työeläkejärjestelmän toimeenpanosta ja kustannuksista.